Reklama
 
Blog | Tomáš Petrželka

Neperspektivní materiál a vnější symboly

 

 
Vnímavější menšina jistě
zaznamenala, že poslední dobou rapidně přibylo jedinců schovávající svoje nízké
sebevědomí za vnějšími symboly( naleštěné mercedesy, sterilní blondýny,
manažerské obleky, bezohlednost, přetvářka, tunning, černá skla…. ), jedinců,
kteří mají potřebu ztotožnit se s určitým trendem, přidružit se k nějaké skupině.
Přitom pod povrchem je osoba s podlomeným sebevědomím. Podstata jejich bytí je
založena na myšlence "abych nejlépe vypadal před ostatníma" ne před
sebou. Takový jedinec potřebuje uznání od ostatních, stejně pitomých bytostí
tím, že se zařadí do stejně směšně vypadajícího šedého vlaku. Nezná, co je to
být hrdý sám na sebe, zná jen pocit falešného uznání.

Smůla, že dnes
se dává prostor a uznání takovým tragédům díky bezohledné marketingové plísni,
která pokrývá tento stát. Je to zvláštní kolik zakomplexovanců se během
posledních let vyrojilo. Samozřejmě může kdokoliv oponovat „když se ti to
nelíbí, nekoukej na to.“ Jenže! Za alarmující považuji, že takoví lidé jsou nám
a hlavně dětem bezohledně předhazováni jako „celebrity“ tzn. jako lidé, kteří
něco dokázali a měli bychom si jich vážit a honorovat. Škoda jen, že hodnotový
systém „mainstream“, který reprezentují je stejně sterilní, plytký, povrchní a pomíjivý
jako oni sami, ale to si mládež a děti neuvědomí. Škoda jen, že své mindráky
přenášejí i na jiné lidi. Nedokážu si představit, jak bude vypadat generace,
kterou tito lidé vychovají a k jakým hodnotám budou vedeny jejich potomci.
Krátkozrakost a absurditu "moderního" chování zmíněného
materiálu mi dnes potvrdila slečna s kabelkou honosící se nápisem wild pussy…

Reklama